Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της συμμετοχής σε Ημερίδες/ Συνέδρια Ε.Ε.Φα.Μ.

Με σκοπό τη συμμετοχή μου στην Ημερίδα Ε.Ε.Φα.Μ., παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εθνική νομοθεσία, τη ρητή συγκατάθεσή μου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MANAGEMENT (Τζαβέλα 42Β, Τ.Κ. 15451 Νέο Ψυχικό, Αθήνα, ΑΦΜ 090230846, εφεξής η «Εταιρεία») και αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών, όπως ορίζονται κατωτέρω.

 1. Σκοποί

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής:

α. Συμμετοχή μου στην ημερίδα με τίτλο Ημερίδα Marketing «Για να κάνεις τη διαφορά, πρέπει να γίνεις πρωτοπόρος», που θα λάβει χώρα την Τρίτη 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, το οποίο διοργανώνει η Εταιρεία.

β. Λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπηση της ανωτέρω ημερίδας, στην οποία συμμετέχω.

 1. Πηγή πληροφόρησης

Από εμένα τον/την ίδιο/ίδια κατά το χρόνο εγγραφής μου στην ημερίδα και κατά τη διάρκεια αυτής.

 1. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων μου από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

 α. Δεδομένα Ταυτοποίησης

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο.

β. Δεδομένα Επικοινωνίας

Τηλεφωνικοί αριθμοί σταθερών & κινητών τηλέφωνων, email, διεύθυνση κατοικίας – εργασίας.

γ. Δεδομένα εικόνας και ήχου

Λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπηση της ημερίδας, στην οποία  συμμετέχω. Τα εν λόγω δεδομένα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα δημοσιευθούν στο newsletter της Εταιρείας.

δ. Δεδομένα εργασίας

Εργοδότρια εταιρία και θέση εργασίας

 1. Αποδέκτες

Δεδομένα  μου μπορεί να διαβιβαστούν:

α. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β. Σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει την οργάνωση της Ημερίδας στην οποία συμμετέχω.

γ. Σε διοικητικές και δικαστικές αρχές.

δ. Σε δικηγόρους, σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

ε. Τρίτα πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο της  Εταιρείας ή λαμβάνουν το newsletter της Εταιρείας.  

 1. Χρόνος επεξεργασίας

Η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα μου για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) έτη από την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.  

 1. Δικαιώματά μου ως υποκείμενο των δεδομένων

Ενημερώθηκα ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου και ότι στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωσή του ανωτέρω σκοπού.

Επιπλέον, ενημερώθηκα για τα παρακάτω δικαιώματά μου, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016). Συγκεκριμένα:

 • Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρεία.
 • Δικαιούμαι να ζητήσω τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που με αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μου.
 • Δικαιούμαι να ζητώ τη διαγραφή δεδομένων μου από τα αρχεία της Εταιρείας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαιούμαι να ζητώ τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων μου σε περίπτωση που αμφισβητώ την ακρίβειά τους.
 • Δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα που έχω ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
 • Δικαιούμαι να προβώ σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων μου ή εν γένει της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρεία. Για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να απευθυνθώ στην Εταιρεία στον αριθμό κλήσης 2106753159 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σε κάθε δε περίπτωση δικαιούμαι να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services