Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Οι αλλαγές στον ΕΟΔΥ «άναψαν» τη συζήτηση στη Βουλή

Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συζητήθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις».

Εκπρόσωποι των κομμάτων και η ηγεσία του Υπουργείου συζήτησαν σήμερα επί της αρχής, για περισσότερες από 4 ώρες, το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Αριστοτέλους και το οποίο ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων, από τον έλεγχο του καπνίσματος, την άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων προ νοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ) και τις αναπτυξιακές επενδύσεις ως κίνητρο για τη μείωση του clawback. Βέβαια, πρώτο και βασικό είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον ΕΟΔΥ, το οποίο δέχθηκε και κριτική από τον πρώην Υπουργό Υγείας.

ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, σκοπός της ρύθμισης είναι η ευελιξία και αποδοτικότητα του ΕΟΔΥ στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Με το ΝΠΙΔ «επιχειρείται η βελτίωση της αποδοτικότητας του επιχειρησιακού χαρακτήρα του φορέα, δεδομένου ότι ο τελικός του σκοπός δεν περιορίζεται στη διαχείριση της δημόσιας υγείας των πολιτών, αλλά αποκτά διευρυμένες δυνατότητες διαχείρισης», σημειώνεται, «χωρίς δέσμευση από το σύνολο των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού για την αντιμετώπιση αποκλειστικά και μόνο κατεπειγουσών αναγκών».

Κατά την Αριστοτέλους, «η μετατροπή σε ΝΠΔΔ προξένησε προβλήματα ως προς την ταχύτητα ανταπόκρισης στις δράσεις του ΕΟΔΥ ως διάδοχου του ΚΕΕΛΠΝΟ».  Χαρακτηριστικά αναφέρεται η δυνητική καθυστέρηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού – προσφυγικού, η δυσχέρεια μετακίνησης προσωπικού για κάλυψη έκτακτων κρίσεων μολυσματικών ασθενειών κλπ.

Σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό Υγείας, όμως, αυτές οι αλλαγές ειδικά με τη μετατροπή σε ΝΠΙΔ έχουν τρία «αγκάθια»:

1ον Εξαιρούνται από την εποπτεία του ΑΣΕΠ οι προσλήψεις, ακόμη και διοικητικού προσωπικού

2ον Μειώνονται τα προσόντα του Προέδρου

3ον Καταργείται το επιστημονικό συμβούλιο, υποβαθμίζοντας τον επιστημονικό ρόλο του ΕΟΔΥ.

«Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα τη αδιαφάνειας, της κακοδιαχείρισης και της ευνοιοκρατίας», υποστήριξε ο κ. Ξανθός.

Αντικαπνιστικός Νόμος

Για θωράκιση της εφαρμογής του νόμου με την ενίσχυση του ρόλου της αστυνομίας κάνει λόγο το Υπουργείο Υγείας, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που αφορούν στην αντικαπνιστική νομοθεσία.

«H αποτελεσματική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, με την ανάθεση της δυνατότητας συμμετοχής στο ένστολο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) των ελέγχων εφαρμογής μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους συναρμόδιους φορείς. Ακολουθείται η αποτελεσματική πολιτική άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως: Δανία, Γαλλία, Κύπρος, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα», σημειώνεται.

Επιπλέον, «εισάγεται η επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων κατά κύριο λόγο (ως πρόσθετο μέτρο προστασίας των ανηλίκων από το κάπνισμα και από τις συνέπειες έκθεσής του σε αυτό), καθώς και η καθιέρωση κατά την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία τακτής προθεσμίας για την απαγόρευση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά προϊόντων καπνού μάσησης».

Ο κ. Ξανθός αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, σημειώνοντας πως τα φαινόμενα αδιαφορίας και καταπάτησης του νόμου είναι έλλειψη σεβασμού και αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ελεγκτικού μηχανισμού. Κάλεσε, δε, τη νέα ηγεσία να ολοκληρώσει τις διαδικασίες κατάθεσης σχεδίου νόμου για το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, που δεν πρόλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση να ολοκληρώσει.

Ο πρώην Υπουργός Υγείας έχει και στο παρελθόν ταχθεί υπέρ της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Βέβαια, ο κ. Ξανθός ήταν μέλος μιας κυβέρνησης που είχε αρκετό χρόνο, περίπου 4,5 χρόνια,  στη διάθεση της να εφαρμόσει ουσιαστικές αλλαγές. Από την άλλη στην ίδια Κυβέρνηση ήταν και ο κ. Πολάκης.

Φαρμακευτική Δαπάνη

Η καθιέρωση της δυνατότητας εθελούσιας μείωσης τιμής φαρμακευτικού προϊόντος με πρωτοβουλία των παρόχων φαρμακευτικών προϊόντων έχει σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικότερων τιμών και μείωση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Σε ό,τι αφορά την κινητροδότηση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων να επενδύσουν μειώνοντας το clawback  σε όσες προχωρούν σε παραγωγικές επενδύσεις και κλινικές δοκιμές, εξετάστηκε επίσης στο πλαίσιο της Επιτροπής.

«Η απομείωση της επιβάρυνσης από το clawback προς όφελος ιδιωτών που ενεργούν αναπτυξιακές επενδύσεις με πρόδηλο αναπτυξιακό χαρακτήρα (ρύθμιση για δυνατότητα συμψηφισμού ποσού clawback με δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα). Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και στην αποδοτικότερη χρήση των διαθεσίμων πόρων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται παράλληλα η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στην φαρμακευτική περίθαλψη», υποστηρίζει η Αριστοτέλους.

Η συζήτηση του μέτρου μεταξύ του Υπουργείου και της Φαρμακοβιομηχανίας είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς όμως συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Κατά τον Ανδρέα Ξανθό υπήρξαν διάφορα ζητήματα που έπρεπε να διευκρινιστούν, όπως όμως συμβαίνει και με τη συγκεκριμένη διάταξη.

Ο κ. Ξανθός διερωτήθηκε πως θα καλυφθεί το κενό στους προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ, ποιες κλινικές μελέτες θα αφορά αλλά και αν θα αφορά βεβαιωμένες παραγωγικές επενδύσεις ή/και βεβαιωμένες επενδύσεις σε R&D.

Σε ο,τι αφορά την ανασύσταση επιτροπών αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων και την επιτροπή διαπραγμάτευσης, το Υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο θα επιταχυνθεί η πρόσβαση όλων των πολιτών σε νέες θεραπείες.

Κατά την Αριστοτέλους, «εισάγονται μέτρα μείωσης και εξορθολογισμού της διαδικασίας τιμολόγησης φαρμάκων. Παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων προς τον σκοπό της επιτάχυνσης της τιμολόγησης, του αποτελεσματικότερου ελέγχου αποκλίσεων της φαρμακευτικής δαπάνης και της αποφυγής συσσώρευσης αιτημάτων τιμολόγησης, και της εξαίρεσης από την επαναξιολόγηση της τιμολόγησης εφόσον πρόκειται για εμπεδωμένες αξιολογήσεις τιμών ή περιπτώσεις φαρμάκων συγκεκριμένης δραστικής σύνθεσης.

Απλοποιείται επίσης η διαδικασία εξέτασης συγκεκριμένων κατηγοριών αιτημάτων ώστε να είναι πιο αποδοτικό το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης καθώς και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων, με στόχο τον εξορθολογισμό της δαπάνης στο πεδίο του φαρμάκου και την διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε αποτελεσματικές και καινοτόμες θεραπείες».

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να αντιμετωπίσει και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, εναρμονίζοντας τις διατάξης περί εξόφλησης χρεών του ΕΟΠΥΥ με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΕΦΚΑ, περί μη παραγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ακόμη, «εξειδικεύεται ο τρόπος αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ιδιωτών από τα νοσοκομεία, η διαδικασία, το πλαίσιο εγκρίσεων και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγησή τους, προς το σκοπό της απομείωσης των οφειλών προς ιδιώτες».

ΕΚΑΒ & ΜΕΘ

Για αναβάθμιση με την ενιαία λειτουργία ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ κάνει λόγο το Υπουργείο Υγείας.

«Το πρώην ΕΚΕΠΥ διατηρείται για το μεταναστευτικό και τις αρμοδιότητες πολιτικής επιστράτευσης, ενώ το φάσμα των αρμοδιοτήτων διαχείρισής κρίσεων μεταφέρονται στο ΕΚΑΒ. Εφεξής οι εναπομείνασες αρμοδιότητες ανατίθενται σε Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, με δυνατότητα λειτουργίας εφεδρικού συντονιστικού κέντρου για το μεταναστευτικό.

Μεταφέρεται το προϋφιστάμενο 24ωρης λειτουργίας κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΕΠΥ στο ΕΚΑΒ ως δεύτερο συντονιστικό κέντρο (ένα για τα επείγοντα περιστατικά όπως ήταν μέχρι σήμερα διακομιδές κλπ, και ένα για επείγοντα, ΜΕΘ, σεισμούς, καταστροφές) . Τα δύο πλέον κέντρα επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ λειτουργούν υπό την επίβλεψη ενός ενιαίου συντονιστικού κέντρου».

Σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ, η Αριστοτέλους κάνει λόγο για ενίσχυση της προ-νοσοκομειακής φροντίδας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.  «Στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης διατάξεων επιχειρείται η βελτιστοποίηση προ νοσοκομειακής και έκτακτης νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, συντονισμού λειτουργίας ΜΕΘ σε 24ωρη βάση, ο ενιαίος συντονισμός στα ανωτέρω των δημόσιων δομών υγείας (νοσοκομείων δημόσιων και ιδιωτικών) σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, με ανάθεση του συντονισμού στο ΕΚΑΒ των ανωτέρω περιπτώσεων», σημειώνεται.

Διοικήσεις Νοσοκομείων

Ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και αξιολόγηση θα περιλαμβάνει η σύμβαση αποδοτικότητας των Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών στις ΔΥΠΕ και οι έννομες συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάληψη της συγκεκριμένης συμβατικής δέσμευσης.   Ακόμη, «λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα απλοποίησης και βελτίωσης της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, ούτως ώστε να καλυφθούν άμεσα οι αυξημένες έκτακτες ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας», ενώ «λαμβάνεται πρόνοια για τον τρόπο αναπλήρωσης μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού συλλόγου σε περίπτωση κένωσης θέσης του».

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services