Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Κέντρο Αριστείας για ανακάλυψη φαρμάκων από το ΕΚΠΑ - Ο σχεδιασμός και οι στόχοι

Τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας για "τον σχεδιασμό και ανακάλυψη φαρμάκων" (Drug Design and Discovery), αποφάσισε η σύγκλητος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΕΚΠΑ).

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από εισήγηση του πρύτανη, καθηγητή Μελέτιου Αθανάσιου Δημόπουλου. Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, στο Κέντρο Αριστείας, θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ, με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο.

Οι ομάδες θα πρέπει να διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συνεργάζονται με αυτό. 

Στόχοι του είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς:

Τον σχεδιασμό καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων με τη βοήθεια υπολογιστικών (in silico) μεθόδων αιχμής.

Τη σύνθεση καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων, με έμφαση στη χρήση συνθετικών προσεγγίσεων αιχμής (κατά προτίμηση φιλικών προς το περιβάλλον).

Τη μελέτη δραστικότητας (in vitro, ex vivo, in vivo) των καινοτόμων ενώσεων με τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβανόμενων High Throughput Screening Assays.

Την ανεύρεση και την ανάδειξη νέων μοριακών στόχων.

  • Δημιουργία βιβλιοθήκης χημικών ενώσεων που παράγονται - έχουν παραχθεί - θα παραχθούν στο ΕΚΠΑ (εκτιμάται ότι θα αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τη χώρα μας λόγω του αριθμού των ενώσεων που παρασκευάζονται στα Τμήματα Χημείας και Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ).
  • Κατοχύρωση καινοτόμων ενώσεων (new chemical entities) με φαρμακολογική δράση και  διαμόρφωση σχεδίων αξιοποίησής τους.
  • Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα στον τομέα σχεδιασμού και ανακάλυψης φαρμάκων, καθώς και τη διαμόρφωση σχεδίου για τη δημιουργία διασύνδεσης του Κέντρου Αριστείας του ΕΚΠΑ με ενδιαφερόμενες βιομηχανίες.
  • Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τα παραπάνω.

Επιτροπή

Έπειτα από πρόταση του πρύτανη, συγκρότησε συντονιστική επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου ως εξής:

Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος, πρύτανης, ως πρόεδρος.

Αθανάσιος Τσακρής, αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, καθηγητής Ιατρικής Σχολής ως αναπληρωτής πρόεδρος.

Γεώργιος - Ισίδωρος Κόκοτος, καθηγητής Τμήματος Χημείας.

Θωμάς Μαυρομούστακος, καθηγητής Τμήματος Χημείας.

Ανδρέας Τσοτίνης, καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής.

Νικολαΐς Πουλή, καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής.

Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Τμήματος Βιολογίας.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2021 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services