Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management

Πως δημιουργούμε προστιθέμενη αξία

Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ε.Ε.Φα.Μ. σημείο αναφοράς όλων των ανθρώπων της Φαρμακοβιομηχανίας για την προώθηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και την παραγωγική αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Διαθέτουμε και αξιοποιούμε μια σειρά εργαλείων που μας επιτρέπουν να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση του κλάδου, όπως:

  • Η άμεση και εις βάθος γνώση της εσωτερικής λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς
  • Η τοποθέτηση της επιμόρφωσης και ανάπτυξης των στελεχών του κλάδου στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας
  • Η έγκαιρη και ακριβής διάχυση της πληροφορίας
  • Η προώθηση βέλτιστων πρακτικών φαρμακευτικού management
  • Η εδραίωση παραγωγικών σχέσεων στρατηγικής συνεργασίας

Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουμε αξία στις Αρχές Υγείας, τους Κυβερνητικούς φορείς και τις φαρμακευτικές εταιρείες, με τελικούς της αποδέκτες τους Ασθενείς και την Κοινωνία.

Με λίγα λόγια, προσανατολιζόμαστε στη δημιουργία ενός αέναου και ενάρετου κύκλου λειτουργίας του φαρμακευτικού κλάδου, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και όλων των εταίρων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2021 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services