Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management

Οι Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε.Φα.Μ.

Η λειτουργία και ολόκληρη η παραγωγή του έργου της Ε.Ε.Φα.Μ. στηρίζεται στην οργάνωση και αξιοποίηση των μελών της σε Ομάδες Εργασίας με συγκεκριμένα αντικείμενα και αρμοδιότητες. Την ευθύνη συντονισμού των Ομάδων έχει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι Ομάδες Εργασίας που λειτουργούν τη τρέχουσα διετία (2020-2022) έχουν ως εξής:

13ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management

Αντικείμενο της ομάδας είναι η προετοιμασία των εργασιών του Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management που διεξάγει η Ε.Ε.Φα.Μ. κάθε δύο χρόνια και αποτελεί αποκορύφωμα των εκπαιδευτικών δράσεων της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη Ομάδα έχει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, καθώς στο πλαίσιο λειτουργίας της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, εμπλέκονται συνολικά οι παρακάτω 5 επιμέρους Ομάδες Εργασίας:

 1. Οργανωτικών
 2. Θεματολογίας
 3. Αριστείων
 4. Επικοινωνίας & Δημοσιότητας
 5. Οικονομικής Διαχείρισης

ενώ η σύνθεση της είναι εξαιρετικά διευρυμένη, με περισσότερα από 80 στελέχη να εκπροσωπούν άνω των 45 φαρμακευτικών εταιρειών.

Η Οργανωτική Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το μήνα και εργάζεται περίπου 18 μήνες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αντικείμενο της Ομάδας είναι:

 • η διερεύνηση των σύγχρονων αναγκών των στελεχών φαρμακευτικών εταιρειών και η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες
 • ο σχεδιασμός και διεξαγωγή του νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Mini MBA in Pharma"
 • η διοργάνωση εκδηλώσεων διασύνδεσης της Εταιρείας με τους θεσμικούς Φορείς του κλάδου, σε συνεργασία με την ομάδα Επικοινωνίας Διασύνδεσης & Δημοσιότητας

Επικοινωνίας, Διασύνδεσης και Δημοσιότητας

Αντικείμενο της Ομάδας είναι:

 • η διαχείριση της επικοινωνίας των δράσεων της Ε.Ε.Φα.Μ.,
 • η προβολή της εταιρικής της εικόνας
 • η διασύνδεση με τις εταιρείες του κλάδου, συνδέσμους και άλλους φορείς υγείας
 • η ανάπτυξη δημοσιότητας και σχέσεων με τα Μ.Μ.Ε.
 • η προώθηση εκπαιδευτικών ημερίδων/σεμιναρίων και του Εκπαιδευτικού Προγράμματος"Mini MBA in Pharma".
 • η διοργάνωση εκδηλώσεων διασύνδεσης σε συνεργασία με την ομάδα Επιμόρφωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (Digital Μέσων: Newsletter, Ιστοσελίδας, Social Media)

Αντικείμενο της Ομάδας είναι:

 • η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας
 • η αποστολή του καθημερινού newsletter
 • η δημιουργία και διαχείριση των Social Media της Εταιρείας
 • η εύρεση χορηγών στους χώρους προβολής της ιστοσελίδας

Περιοδικού

Αντικείμενο της Ομάδας είναι:

 • ο καθορισμός της ύλης κάθε τεύχους
 • η παραγωγή του υλικού
 • ο συντονισμός περιεχομένου από τρίτα μέρη
 • η συμβολή στην εύρεση χορηγών

Οικονομικής Διαχείρισης

Αντικείμενο της Ομάδας είναι ο συντονισμός όλων των οικονομικών υποθέσεων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, διαχειρίζεται τον ετήσιο προϋπολογισμό, παρακολουθεί τη λογιστική διαχείριση, συνεργάζεται με την Ελεγκτική Επιτροπή και είναι υπεύθυνη για τον οικονομικό σχεδιασμό και τις προβλέψεις χρηματοδότησης των ομάδων εργασίας.

Έρευνας Αγοράς

Η Ομάδα λειτουργεί ad-hoc.

Το τρέχον αντικείμενο της είναι ο συντονισμός της διεξαγωγής της έρευνας αγοράς σχετικά με την εικόνα της Ε.Ε.Φα.Μ., που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.

Ομάδα Ειδικού Σκοπού: Ομάδα Εργασίας Πιστοποίησης Στελεχών Ιατρικής Ενημέρωσης

Αντικείμενο της Ομάδας είναι η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους Φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η πιστοποίηση όλων των στελεχών ιατρικής ενημέρωσης του κλάδου.

Οι επιτροπές είναι ανοιχτές για όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους που θέλουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο της Ε.Ε.ΦΑ.Μ. και η δήλωση συμμετοχής στην ομάδα που επιθυμούν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε μία από τις παραπάνω Ομάδες Εργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας, εδώ.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services