Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ.

Τα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. αποτελούν θεσμό που εισήγαγε το 2001 η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management

Τα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. αποτελούν θεσμό που εισήγαγε το 2001 η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management, ο οποίος αντανακλά και εκπροσωπεί τις υψηλές αξίες και αρχές της επαγγελματικής δράσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Διεξάγονται κάθε φορά στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, καθώς το φαρμακευτικό management διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες, εξασφαλίζοντας την ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φαρμάκων.

Στα Αριστεία βραβεύονται οι βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν στη φαρμακευτική αγορά κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, εκφράζοντας την προσήλωση της Εταιρείας μας στην προώθηση της αριστείας, τόσο σε επίπεδο στελεχών, όσο και φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Οι κατηγορίες των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2018-2019, είναι:

  • Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος
  • Καλύτερη Καµπάνια Ώριμου Προϊόντος ή Ομάδας Προϊόντων
  • Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
  • Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων Αυτό-φροντίδας
  • Καλύτερη Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας
  • Καλύτερο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες που υλοποιήσαν εκστρατείες επικοινωνίας και marketing κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2019. Κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε μία από τις έξι παραπάνω κατηγορίες ή στις έξι κατηγορίες συνολικά (δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής).

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι πλήρεις φάκελοι των υποψηφιοτήτων κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Φα.Μ. έως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. Σημειώνουμε ότι η υποβολή της αίτησης συμμετοχής μπορεί να προηγείται της κατάθεσης του πλήρους φακέλου.

Η τελική διαδικασία αξιολόγησης και η τελετή απονομής των Αριστείων θα πραγματοποιηθούν στις 14 Φεβρουαρίου 2020 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με την ολοκλήρωση του Επιστημονικού Προγράμματος του 12ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management.

Υπενθυμίζουμε ότι στην τελική φάση του διαγωνισμού, οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από το συνεδριακό κοινό, η βαθμολογία του οποίου αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής βαθμολογίας κάθε υποψηφιότητας.

-> Για να κατεβάσετε το Έντυπο των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2018-2019 πατήστε εδώ.

 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του διαγωνισμού των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ.

 

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services