Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Η προκήρυξη για 1.209 θέσεις στην Υγεία

Βγήκε η προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ, που αφορά 1.209 μόνιμες θέσεις προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση:

 • ο κωδικός της θέσης,
 • ο κλάδος – ειδικότητα,
 • ο φορέας,
 • η έδρα – περιφερειακή ενότητα,
 • οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους),
 • τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται,

Ακόμη, περιλαμβάνεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες:

 • πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων,
 • τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας,
 • παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του ν. 2790/2000,
 • ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%,
 • ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο,
 • των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
 • Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Δείτε τον Πίνακα asep-6k-2020

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services