Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Ανακαλύφθηκαν πολλαπλά δίκτυα πρωτεϊνών που επηρεάζουν τη γήρανση


Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι όταν ηλικιωμένα ποντίκια «συνδέθηκαν» αιματολογικά με νεότερα τρωκτικά, τα πρώτα είχαν βελτιώσεις ως προς την οργανική επιδείνωση λόγω γήρανσης.

Αυτό έκανε τους επιστήμονες να υποψιαστούν ότι η γήρανση μπορεί να προκαλείται από κάτι που υπάρχει στο αίμα. Έτσι η διεθνής επιστημονική ομάδα αναζήτησε πρωτεΐνες στο κυκλοφορικό σύστημα.

Οι ερευνητές μελέτησαν δείγματα αίματος που είχαν ληφθεί από 5.547 άτομα που ζούσαν στην Ισλανδία, όλα άνω των 65 ετών, που είχαν συμμετάσχει στη μελέτη Age, Gene/Environment Susceptibility.

Οι εθελοντές είχαν επίσης επιλεγεί προσεκτικά ώστε να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της χώρας.

Το κύριο μέρος της αιματολογικής ανάλυσης αφορούσε στην δημιουργία ενός πάνελ DNA απταμερών (σύντομων αλληλουχιών που προσδένονται στις πρωτεΐνες) και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση πρωτεϊνών, γνωστών και αγνώστων.

Στη συνέχεια οι οροί αίματος των εθελοντών συγκρίθηκαν με τα πάνελ και τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν από ειδικό λογισμικό.

Έτσι εντοπίστηκαν 27 δίκτυα που είχαν συντονισμένη έκφραση. Τα δίκτυα αυτά ήταν διαφορετικά μεταξύ τους σε μέγεθος και μορφή και απαρτίζονταν από πρωτεΐνες ιστών και οργάνων.

Επίσης πολλά από αυτά τα δίκτυα είχαν εκφραστικά πρότυπα που στο παρελθόν έχουν σχετιστεί με παθήσεις σχετικές με τη γήρανση, όπως η καρδιακή νόσος και το μεταβολικό σύνδρομο, ενώ μερικά σχετίστηκαν με τη θνησιμότητα στα χρόνια μετά τη συλλογή των δειγμάτων αίματος από το δείγμα.

Οι ερευνητές λοιπόν έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει νέα πολύτιμα δεδομένα για τον ρόλο του αίματος στη διαδικασία της γήρανσης.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αναζήτησαν και τα μέσα δια των οποίων τα δίκτυα που ανακάλυψαν ρυθμίζονται και παρατήρησαν ότι περίπου το 60% των εμπλεκόμενων μηχανισμών είναι άγνωστοι.

Πηγή: healthpharma.gr

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services