Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Οικογενειακός γιατρός και οπτικοί ... μειώνουν το clawback

Μείωση 25,8% στις επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς παρατηρήθηκε στον ΕΟΠΥΥ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, εξαιτίας της έναρξης λειτουργίας του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.

Οι νέες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έφεραν πλεόνασμα στον Οργανισμό, της τάξης των 13,5 εκ. ευρώ, σε σχέση με το ποσό που είχε προϋπολογιστεί να διατεθεί για ιατρικές επισκέψεις στον ιδιωτικό τομέα για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το γεγονός αυτό, οδήγησε σε αναμόρφωση του αρχικού προϋπολογισμού από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, ο οποίος με απόφασή του μείωσε τις προβλεπόμενες δαπάνες από 52,5 εκ. ευρώ σε 39 εκ. ευρώ.

Με την ίδια απόφαση, το πλεόνασμα των 13,5 εκ. ευρώ διοχετεύτηκε στην αύξηση των προβλεπομένων δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ υπέρ τριών άλλων κατηγοριών περίθαλψης, οι οποίες θα δουν το clawback που είχαν υπολογίσει, να μειώνεται για ολόκληρο το έτος που πέρασε.

Συγκεκριμένα, η αύξηση των ορίων δαπανών για κάθε εξάμηνο, προβλέπεται για τις κατηγορίες: 

  • Ε1 Υ.Δ.Ε.Π.-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ από 97.000.000 € σε 102.120.000 €. 
  • Ε5 Υ.Δ.Ε.Π.-ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ από 22.000.000 € σε 22.630.000 €. 
  • Ι4 Υ.Α.-ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ από 11.000.000 € σε 12.000.000 €. 

Αντίστοιχα, η άρνηση των οπτικών να συνάψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, έφερε αύξηση της δυνατότητας δαπάνης στους άλλους κλάδους που εντάσσονται στην κατηγορία της πρόσθετης περίθαλψης, δηλαδή στους παρόχους αναπνευστικών συσκευών και οξυγόνου, ορθοπεδικών με ή χωρίς παραγγελία και ακουστικών βοηθημάτων. Έτσι ότι περίσσεψε από τα προβλεπόμενα 50 εκ. ευρώ των οπτικών για το 2018, "είτε από το Α΄ είτε από το Β΄ εξάμηνο μεταφέρεται αναλογικά, με βάση την προκαλούμενη δαπάνη τους, στις τέσσερις υπόλοιπες υποκατηγορίες της κύριας κατηγορίας Μ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, αυξάνοντας κατά αντίστοιχο ποσό το όριο της υποκατηγορίας για το εξάμηνο στο οποίο αφορά".

Συμπληρώματα, υλικά και πρόσθετη περίθαλψη

Η ίδια απόφαση εισάγει την υποχρεωτική χρήση του νέου μητρώου προμηθευτών του ΕΟΠΥΥ για την αναζήτηση του clawback από τους προμηθευτές συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, υγειονομικού υλικού και πρόσθετης περίθαλψης (εξαιρούνται οι οπτικοί).
Η τροποποίηση της προηγούμενης σχετικής απόφασης προβλέπει τα εξής:
"Ειδικότερα στην περίπτωση Β΄ και για τις κατηγορίες υπηρεσιών υγείας: 
i) Συμπληρώματα ειδικής διατροφής,
ii) Υγειονομικό υλικό και 
iii) Πρόσθετη περίθαλψη, πλην της υποκατηγορίας των οπτικών, 
η υπέρβαση αναζητείται από τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς/προμηθευτές οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει". 

Συμψηφισμοί και δόσεις

Σε ότι αφορά τους συμψηφισμούς οφειλών μεταξύ παρόχων και ΕΟΠΥΥ, οι οποίες προέρχονται από οφειλόμενο clawback των παρόχων έναντι εκκαθαρισμένων οφειλών αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ.

Η νέα απόφαση ορίζει ότι το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να ξεπερνά το 10% της μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου, όπως αυτή προκύπτει για το έτος 2018. 

Στην περίπτωση που ο πάροχος δεν είναι συμβεβλημένος όταν καταβάλλει μια δόση, τότε ο ΕΟΠΥΥ στέλνει ενημερωτικό σημείωμα με το υπολειπόμενο ποσό και κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, όπου ο πάροχος έχει υποχρέωση, με προθεσμία ενός μήνα από την αποστολή του ενημερωτικού σημειώματος, να καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις. 

Ως ημερομηνία καταβολής ή συμψηφισμού της 1ης δόσης ορίζεται η ερχόμενη Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019. 

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services